Andmekaitse ja Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe Lihased.ee isikuandmete vastutav töötleja on Baka OÜ (registrikood 12395222)
asukohaga Uuslinna tn 5-27, Tallinn, Harjumaa, tel +372 5196 5558 ja e-kiri
[email protected].


Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud
kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade
ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.


Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).


Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Vastutav töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
Maksekeskus AS-le.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.


Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või
Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse
edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning
USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks,
et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe
teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid,
et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või
loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja
andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud
töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.


Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on
sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.


Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid
on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete
kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava
nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav
viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete
nii algse kui ka edasise töötlemise, suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest
kliendituge e-posti teel.


Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
([email protected] Tel: +372 5196 5558). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse
Inspektsioon ([email protected]).

Küpsiste kasutamine

Mis asjad on “küpsised”?

“Küpsised” on väiksemahulised tekstifailid, mis saadetakse teie seadmesse, mille kaudu
veebilehte kasutate. Seejärel saadetakse “küpsised” veebilehele (või mõnele teisele
veebilehele, mis selle “küpsise” ära tunneb) tagasi iga veebilehe külastuse käigus.

“Küpsised” aitavad meie süsteemil toimida (nt kaupa tõsta ostukorvi) või kasutaja seadme ära
tunda ja muuta teie eelistused (nt keele valik) kohe kättesaadavaks.

Kohe, kui kasutaja veebilehe avab, saadetakse “küpsis” kasutaja kõvakettale.


Miks “küpsised” kasulikud on?

“Küpsiseid” on vaja selleks, et:

  • E-poe veebilehel ostes, liiguks valitud kaup ostukorvi;
  • Tuvastada veebilehe kasutaja seade, et kuvada sisu vastavalt kasutaja vajadustele;
  • Tunda ära teie seade korduval külastusel;
  • Tagasiside saamiseks, kuidas veebilehte arendada, et pakkuda teile paremat ja suunatumat teenust;
  • Salvestada teavet olulisemate tegevuste kohta meie veebilehel, mis omakorda võimaldab meil oma veebilehte kohandada vastavalt teie huvidele. Kui küpsised on lubatud, võimaldab see näiteks suunata teile turundusmaterjale vastavalt teie huvidele ja kiirendada teie päringutele vastamist.

Meie veebilehe kasutamisel võime paigaldada teie seadmesse allpool kirjeldatud “küpsiseid”
vastavalt siintoodud tingimustele, välja arvatud juhul, kui olete oma brauseri seadistustes
määranud “küpsiste” üldise keelamise.

Rohkem teavet “küpsiste” kohta võite leida
veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org ja www.youronlinechoices.eu või video
kujul: www.google.co.uk/goodtoknow/data-on-the-web/cookies/.

Eri tüüpi “küpsised”

Põhiolemuselt jagunevad “küpsiseid” kaheks – autori ehk esimese osapoole “küpsised” ja
kolmandate osapoolte “küpsised”:

Esimese osapoole “küpsised” pärinevad vaadatavalt veebilehelt ja neid kasutatakse selleks, et
tunda ära teie seade korduvkülastuse korral ja jätta meelde teie eelistused veebilehe
lehitsemisel. Lühidalt, need on meie “küpsised”.

Kolmandate osapoolte “küpsised” pärinevad meie teenusepakkujalt ning neid kasutatakse
veebiliikluse analüüsimiseks ja turunduslikel eesmärkidel.

Google analytics analüüsiteenuse kasutamine

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analytics veebianalüütika teenuseid, mida pakub Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”).]

Google Analytics kasutab samuti “küpsiseid”, mis salvestatakse teie seadmesse, et
võimaldada veebilehe kasutamise analüüsimist.

Selliste “küpsiste” poolt genereeritud teave saadetakse üldjuhul Google’I serverisse Ameerika
Ühendriikides ja hoitakse seal.

Kuid kuna oleme aktiveerinud sellel veebilehel IP-anonümiseerimise, lühendab Google
Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul IP-aadressi.
Lihased.ee veebilehte kasutades kõik edastatavad andmed on anonümiseeritud.

Meie tellimusel kogub Google teavet, kuidas te meie veebilehte kasutate, koostab aruandeid
veebiliikluse kohta ning pakub muid teenuseid veebilehe kasutamise põhjal. Teie brauserist
Google Analyticsile edastatud IP-aadress ei ole seotud mis tahes muude Google’i poolt
hallatavate andmetega.

Saate “küpsiste” paigaldamist vältida, kui seadistate selle oma brauseri seadetes. Kuid sellisel
juhul ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Google’i
“küpsiste” vältimiseks ja andmete edastamise keelamiseks (veebilehe kasutus ja teie IP-
aadress), laadige alla brauseri pistikprogramm järgmiselt lingilt:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Eelistuste muutmine

Enamus veebibrauserid võimaldavad kontrollida “küpsiste” kasutamist brauseri seadete kaudu
(nt uute “küpsiste” teavitus, “küpsiste” väljalülitamine ja kustutamine). Täpsemat teavet leiate
veebilehtedelt: www.allaboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.